«عملیات نجات سه کوهنورد ایرانی بدون نتیجه پایان یافت»

از فیس بوک مهدی پرپنچی

سرپرست یک باشگاه کوهنوردی در پاکستان می گوید عملیات نجات سه کوهنورد ایرانی که در شمال این کشور ناپدید شده اند، بدون نتیجه پایان یافته است. منظور حسین، رییس باشگاه آلپاین پاکستان گفته است برنامه آیدین بزرگی، پویا کیوانی و مجتبی جراحی برای صعود به قله هشت هزار و چهل و هفت متری «برود پیک» را باشگاه او هماهنگ کرده بود. به گفته آقای حسین آنها روز سه شنبه گذشته هنگام فرود آمدن از قله، تقاضای کمک کرده بودند و عملیات جستجو با هلی کوپتر امروز بدون نتیجه پایان یافت.