روزنامه اطلاعات در شماره هفتم خرداد ۱۳۴۰ خورشیدی ـــ سخنرانی دکتر علی امینی، نخست‌وزیر وقت در سازمان برنامه را منتشر کرد که در آن با اشاره به اهتمام دولت برای تامین «گوشت آبگوشتی مردم» گفته بود: «ما با بیفتک کاری نداریم. چون بیفتک‌خور و گوشت گوساله‌خور در این مملکت تعدادش محدود است و مسلما از ۱۰۰ هزار نفر تجاوز نمی‌کند اما ما دو میلیون نفر آدم در تهران داریم که باید فکر آن‌ها را بکنیم چون فقط گوشت آبگوشتی می‌خواهند.»