مه‌لقا جابری، مدل ایرانی - آمریکایی، در واکنش به موج اعدام‌ها در ایران، با گردنبندی به شکل طناب ‌دار، روی فرش قرمز هفتاد و ششمین جشنواره فیلم کن حاضر شد.

https://twitter.com/21metgala/status/1662130889004859392