علف، گور را محو می‌کند
زمان، درد را
باد، رَد پای رفتگان را
چرا که زندگیِ آدمی، فصلی بس کوتاهست
 
نقاش : Umberto Boccioni متولد 1882  و در گذشته 1916  ایتالیا 
این تابلو در سال 1910 در میلان کشیده شده.