شاه انگاری از یک سری چیزها با خبر بود که بقیه حدسِ آن را نمی‌‌زدند، او در پنج شنبه ۱۷ اردیبهشت ماه سالِ ۱۳۴۳ خورشیدی می‌‌گوید: هر تجاوزی به ایران منجر به جنگ جهانی‌ می‌‌شود.


آیا آن جنگ حالا روی می‌‌دهد؟