دو سال پیش یونان برای یادبود ۲۵۰۰ سال سالگرد شکست در نبرد ترموپیل، سکه‌های ۲ و ۱۰ یورویی ضرب کرد.

نبرد ترموپیل در (۴۸۰ پیش از میلاد) نام اولین جنگ از دومین دوره جنگ‌های ایران و یونان در زمان خشایارشا است که بین ارتش شهرهای متحد شده یونان به فرماندهی لئونیداس، پادشاه اسپارت و امپراتوری هخامنشی به فرماندهی خشایارشا در طول دومین لشکرکشی خشایارشا به یونان به وقوع پیوست.

این جنگ در اوت یا سپتامبر سال ۴۸۰ قبل از میلاد مسیح در گذرگاه ساحلی و باریک ترموپیل به وقوع پیوست. تنگه ترموپیل امروز به لیس کُش تُمُس یا بوکادی لوپو معروف است. ترموپیل تنگه‌ای‌ست در تسالی بین کوه آنوپه و خلیج مالیاک.

در این نبرد، لشکر هخامنشیان پاسخی به پیروزی آتنی‌ها در نبرد ماراتون، در طول لشکرکشی اول هخامنشیان به یونان، در سال ۴۹۰ قبل از میلاد داد. خشایارشا ارتش زمینی و دریایی عظیمی برای فتح تمام یونان تدارک دید، لئونیداس پادشاه اسپارت نیز با سیصد تن از سپاهیان خود و چهار یا پنج هزار نفر یونانی با سپاهیان خشایار‌شا روبه‌رو و خود نیز کشته شد.

آنها حتی به شکست‌هایشان نیز افتخار می‌کنند، حال تصور کنید سکه‌ای با تصویر کوروش بزرگ ضرب شود، فوری عده‌ای گریبان‌ می‌درند.

بر روی سکه‌های ۱۰ یورویی که مخصوصا مجموعه‌دارها است، ۷ سرباز شاهنشاهی هخامنشیان در مقابل ۷ سرباز یونانی نقش شده‌اند.

یونانی‌ها معتقد هستند با وجود شکست در این نبرد؛ به دلیل مقاومت، سربازانشان در خور ستایش و بزرگداشت هستند.

ایرانی‌ها باید از یونانیها درس بگیرند.