مجله فردوسی شماره روز دوشنبه 23 بهمن 1357 یعنی یک روز بعد از پیروزی انقلاب. شعار  در بهار آزادی جای شهداء خالی با ترکیب پشت جلد به شکل طنز :

 در بهار آزادی .... لذت بیشتر...... با کوکاکولا در آمده.

گذشت 43 سال نشون داد که ترکیب ناخودآگاه مجله فردوسی کاملا درست بوده.