“پیکار در پیکار: من و جنبش چپ” خاطرات سیاسی مجید نفیسی شاعر, پژوهشگر و کوشنده‌ی حقوق بشر است پیش از پیوستن به سازمان پیکار, در پیکار و پس از آن با تجزیه و تحلیل و شعر و خاطره در ده فصل و 184 صفحه که از سوی نشر آفتاب در نروژ چاپ شده است. هر کس که می‌خواهد جنبش سوسیالیستی چپ در ایران, مستقل و دموکراتیک شود، باید این خاطرات را بخواند.

برای تهیه این کتاب می‌توانید به سایت نشر آفتاب یا فروشگاه آنلاین شرکت لولو مراجعه و نسخه کاغذی کتاب را به قیمت شانزده (16) دلار آمریکا خریداری کنید.

دوستانی که مایل به خرید نسخه الکترونیکی کتاب هستند، می‌توانند مبلغ 10 دلار آمریکا به حساب پی پال نشر آفتاب با آدرس aftab.publication@gmail.com
واریز کنند، فیش پرداختی را برای ما بفرستند تا نسخه الکترونیکی کتاب برایشان ارسال شود.

عزیزانی که ساکن ایران هستند و مایل به خواندن نسخه الکترونیکی این کتاب هستند، کافی است به نشر آفتاب ایمیل بفرستند تا برای پرداخت 25 هزار تومان هزینه کتاب، در ایران راهنمایی شوند.

آدرس فروشگاه آنلاین شرکت لولو

https://www.lulu.com/shop/majid-naficy

4آدرس سایت نشر آفتاب
www.aftab.pub
آدرس پست الکترونیکی نشر آفتاب
info@aftab.pub
aftab.publication@gmail.com

شناسنامه کتاب
نام کتاب: پیکار در پیکار (من و جنبش چپ)
نویسنده: مجید نفیسی
ژانر: خاطره
سال انتشار: پاییز 1401 حورشیدی
اجرای طرح جلد: نادیا ویشنوسکا
صفحه پرداز: مهتاب محمدی
ناشر: نشر آفتاب، نروژ
شماره شابک:
0-8665-4709-1-978