سهیلا گلستانی بازیگر سینما با انتشار ویدئویی در اینستاگرام، پایان تسلیم خود و گروهی از همکارانش به حجاب اجباری را اعلام کرد.

Soheila Golestani: «نمایش تمام می شود و حقیقت عریان می گردد. قهرمانان حقیقی ما، مردم بی نامند. اشتباهاتمان را خط نمی زنیم.دوباره مشق می کنیم و می آموزیم...راه بی شمار است و امید به روز نو ، بسیار.»