کیان ثابتی، ایران وایر

در هفته‌های اخیر، تعداد زیادی از شهروندان بهایی هم‌زمان با اعتراضات مردم دستگیر شدند. برخی از دستگیرشدگان در منازل شخصی، و برخی هم در خیابان بازداشت شدند. اکثر دستگیرشدگان بهایی مانند بسیاری از بازداشت‌شدگان اعتراضات، بدون اتهام مشخص و ملاقات با خانواده، بلاتکلیف در زندان‌ها نگه داشته شده‌اند. جمهوری اسلامی بارها در اعتراضات مختلف برای انحراف افکار عمومی، دست به بازداشت گسترده شهروندان بهایی زده است این‌بار نیز شهروندان بهایی زیادی در سراسر ایران بازداشت شده‌اند.

***

تاکنون جامعه جهانی بهایی در رابطه با بازداشت شهروندان بهایی، هم‌زمان با اعتراضات سراسری در ایران، اظهار نظر رسمی نکرده است. هرچند هر کدام از نمایندگان جامعه جهانی بهایی، توییت‌هایی را به زبان‌های فارسی و انگلیسی در رابطه با اعتراضات مردمی و سرکوب‌های حکومتی در صفحات شخصی خود منتشر کردند.

«پدیده ثابتی»، یکی از سخنگویان  جامعه جهانی بهایی در توییتی نوشته است:

«غم از دست‌دادن فرزند کابوس بزرگی است. التماس و دعای من برای آرامش روح و روان والدین داغدار و برقراری #عدل و #انصاف و #برابری در #ایران

۴۳ سال آزار؛ از کودک کشی و اعدام، تا محرومیت از تحصیل
اعضای جامعه بهایی ایران، از آسیب دیده‌ترین اقشار در بین ایرانیان هستند. آنان از همان روزهای نخستین پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با شدیدترین حملات از سوی سردمداران حکومت و عواملش مواجه بوده‌اند. اموال و منازل تعداد زیادی از بهاییان مصادره شد، قبرستان‌های بهاییان در کلیه شهرهای ایران تخریب و مصادره شد، روستاییان بهایی از زمین‌های آبا و اجدادی خویش بیرون رانده شدند و خانه‌ها و زمین‌هایشان به تصرف درآمد.

منازل و حیوانات بسیاری از این روستاییان به آتش کشیده شد و حتی چند تن از این روستاییان کهنسال را آتش زدند و به قتل رساندند. بهاییان از کلیه مشاغل دولتی اخراج شدند و اخراج اساتید و دانشجویان بهایی از دانشگاه‌ها و محرومیت از تحصیلات عالیه دانشگاهی، از دیگر فشارها به بهاییان در وطن‌شان بوده است >>>