حدودِ ۱۱ سالِ پیش در بازارِ دست دوم شهر استراسبورگ (از شهرهای فرانسه، مرکز قانون‌گذاری اروپا) ـــ چند دستگاه دوربین و متعلقاتِ قدیمی‌ آن را خریدم. صاحبِ آنها چیزِ خاصی‌ از آن دوربینها نمی‌‌دانست، خودش آنها را حوالی ۷۰ میلادی از شخصِ دیگری خریده و احتمالا آن شخص نیز از نا آشنایی دیگر. تا مدتها فراموش کرده بودم که این دوربینها را دارم. بالاخره سالِ قبل دست به کار شده تا دقیقا از صاحبینِ اصلی‌ آن دوربینها باخبر شده و اطلاعاتی کسب کنم.

شماره سریالِ دوربین را دیدم ـــ بلافاصله با کارشناسان تماس گرفته و با آنها تحقیقاتی‌ را هم زمان در فرانسه و آلمان انجام دادیم، با اندکی‌ وارسی در آرشیوِ دستگاه‌های گروه مخفوفِ اِس‌اِس (گردان حفاظتی حزب نازی) در برلین ـــ متوجه شدیم که یکی‌ از دوربینها؛ متعلق به فرانتس کونارد بوده است.

فرانتس کونارد یک افسرِ اتریشی ـــ در دوره‌ی رایش سوم (عنوان رایجی برای توصیف دوره ۱۲ ساله از تاریخ آلمان، از زمان به قدرت رسیدن حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان در این کشور در سال ۱۹۳۳ تا هنگام سقوط آن در سال ۱۹۴۵ میلادی) و از فرماندهانِ میدانی اس‌اس ـــ با درجه‌ی هاوپت‌اشتورمفورر (مربوط به نیروهای نظامی حزب ملی سوسیالیست کارگران آلمان) بود.

کونارد عکاس بسیار زبردستی بود که احتمالا اولین آرشیوِ عکس‌های میدانی اس‌اس را در اختیار داشت، این مجموعه ـــ دسته‌ها و مدل‌های گوناگونی داشته که حدس می‌‌زنم هیچگاه به طورِ کامل به ملاحظه‌ی صاحب نظرانِ تاریخی نرسیده است. کونارد شیطان زاده ای بود که در سرکوب خیزشِ گتوی ورشو (شورشی بود که در آوریل و مه سال ۱۹۴۳ میلادی توسط جنبش مقاومت یهودیان در گتوی ورشو در جریان جنگ جهانی دوم و علیه آلمان نازی صورت گرفت. این شورش با تسلیم نشدن ساکنان گتو به سربازان بریگادفورر یورگن اشتروپ در ۱۹ آوریل شروع شد و در نهایت با سوزاندن و تخریب کامل گتو به‌دستور یورگن اشتروپ پایان یافت. ۱۳٬۰۰۰ یهودی در جریان سرکوب شورش کشته‌ شدند. این بزرگترین شورش یهودیان علیه آلمان نازی در جنگ جهانی دوم بود) نقش داشت و عکس‌هایی تاریخی از سرکوب یهودیان در گتوی ورشو را در گزارش موسوم به اشتروپ ثبت کرد.

کونارد پس از جنگ جهانی دوم دستگیر شده و در ۲۱ مارس ۱۹۴۷ میلادی در یک دادگاه نظامی که در داخائو (از بزرگترین اردوگاه‌های کار اجباری آلمان نازی) تشکیل شده‌ بود، به جرم شرکت فعال در سرکوب یهودیان و به‌ فروش رساندن اموال زندانیان، در تاریخِ ۶ مارس ۱۹۵۲ میلادی اعدام شد.

دوربین یک مدلِ Zeiss Super Ikonta, (model 530-16)1935-7 بوده و هنوز قابلِ کار است، آن را جمعه‌ی هفته‌ی پیش تحویلِ مقاماتِ مربوطه داده تا در زمانِ مقتضی در اختیارِ انجمن‌های تاریخی قرار گیرد.