درچنین روزی در  ۲۸ خرداد ۱۳۱۴ بخشنامه‌ی استفاده از کلاه تمام‌ لبه (شاپو) به جای کلاه تک‌لبه (پهلوی) به ادارات دولتی ابلاغ شد. 
 
 در این بخشنامه‌ که برخاسته از مصوبه‌ی مجلس شانزدهم شورای ملی بود , استفاده از شاپو برای تمام کارمندان و ارباب‌رجوع ادارات الزامی شد.