اینو در  زونکن یک خطاط خیابانی دیدم.

مشتری آلبوم جملات با حال را می بینه و  عبارت مورد علاقه اشو  انتخاب میکنه تا  خطاط براش در سایزی که میخواهد بنویسه.