در جریان جنگ جهانی دوم، نیرو های متفقین (روس و انگلیس) به هنگام عبور از پایین سنگ‌نبشته بیستون، اقدام به تیراندازی به این اثر تاریخی کرده‌ که آسیب‌های غیرقابل جبرانی را بر پیکر داریوش بزرگ و دیگر نقش‌های بیستون وارد کرده‌اند.

با بررسی تصاویر اواخر دورانِ قاجار که بین سال‌های ۱۹۰۳ تا ۱۹۲۳ میلادی توسط دانشمندانی بمانند ارنست هرتسفلد (باستان‌شناس و ایران‌شناس آلمانی بود که در سال‌های ‎۱۹۲۳–۱۹۲۵ بخش‌هایی از پاسارگاد و تخت جمشید را برای نخستین بار تحت نظر رضاشاه مورد کاوش قرار داد) گرفته شده ـــ می‌توان به عمقِ آسیب‌های ایجاد شده پی برد.

بزرگانی مثل رولاند کنت و مسعود گلزاری در آثارشان به این جنایتِ فرهنگی نیروهای متفقین ـــ اشاره کرده‌اند.