نظامی گنجوی شاعر پارسی گوی قرن دوازده میلادی در منظومه خسرو و شیرین با وازه های قدرتمندو زیبای فارسی لحظاتی را توصیف میکند که خسرو و شیرین همدیگر را در خلوت ملاقات کرده اند. خسرو از شیرین کام میخواهد و  استدلال میکند که زکات زیبائی را تنها با اوردن آرزوی عاشق میشود  داد و زیبائی را حلال ساخت. پاسخ شیرین منفی است.

قدرت واژه های فارسی را در ابیات زیر ببنید.

من و تو. جز منو تو کیست اینجا ؟

حذر کردن ؟ نگوئی. .. چیست اینجا ؟

یکی ساعت من دلسوز را باش

اگر روزی بدی... امروز را باش

مزن چندین گره بر زلف و خالت

زکاتی ده . قضا گردان مالت..

بهرام دبیری نقاش متولد 1329 شیرازی این خواهش خسرو را در تابلوی بالا مربوط به سال 1380 جاودان ساخته است.