دکتر امیر هوشنگ کاووسی مدرس و منتقد سینما (1392-1301 ) در رقص با فروغ فرخزاد (1345-1313 ) کارگردان