زندگی امروز بشر با وجود همه  مشکلات زیست محیطی ؛ در مجموع خیلی بهتر از نسل های گذشته است.  ارتباطات هر روز افق های جدیدی برابر چشمان ما می گشاید. همین که شما این مطلب را در گوشی و یا کامپیوتر خود میخونید از ثمرات تلاش های این مرد بزرگ است.

زنان و  مردان زیادی در کشورهای مختلف این تحول را میسر کردند. جیمز کلارک ماکسول ریاضیدان اسکاتلندی در  3 ژوئن سال 1831 در ادینبورگ متولد و 5 نوامبر سال 1879 در کمبریج انگلیس دیده از جهان فروبست. عضو ارشد و با نفوذ انجمن سلطنتی علوم ادینبورگ بود.

جیمز در سال1873 وقتی 42 ساله بود کتابی در باره اصول اساسی الکتریسته و مغناطیس منتشر کرد  که حدود 150 سال بعد از انتشار در دانشکده های مهندسی تدریس میشود. کاری که ماکسول کرد را میتونم خیلی خلاصه این طور توضیح دهم.

داستان  فبل  مولوی یادتونه. عده ائی کور که دید وسیعی نداشتند با توجه به اینکه کدوم عضو فیل را لمس میکنند ادعا میکردند که فیل عین ستونه یا عین طنابه..... یا عین بادبزنه ........... یک نفر که چشمان بینائی داشت با جمع بندی همه اطلاعات این افراد توانست تصویری حقیقی از فیل ارائه دهد.

 ماکسول هم در زمینه الکتریسته و  مغناطیس همین کار را کرد. قبل از وی فیزیکدانان زیادی در باره برخی جنبه های اختصاصی برق مطالعه کرده بودند. جریان برق ؛ پدیده و ابستگی الکتریسته و مغناطیس و .........................

 جیمز کلارک ماکسول با ارائه چهار فرمول ریاضی ثابت کرد که خارج از این 4 فرمول اتفاق دیگری نخواهد افتاد. همین دستاوردها باعث توسعه ارتباطات الکترومغناطیسی و رادیوئی گردید.