مرداد هر سال ایرانی ها را یاد کودتای 28 مرداد سال 1332 و به قول محمد قائد شالاپ بزرگ می اندازد.

68 سال بعد از کودتا ایرانی ها در  سراسر جهان نظرات متفاوتی نسبت به دکتر مصدق دارند . گروهی وی را عوام فریب میدانند که نتایج سیاست ورزیش برای ایران مصیبت بار بود. مصدق دلش میخواست به هر قیمتی شده شهید شود و سرانجام شد.

 برخی هم که خود را ملی گرا و ناسیونالیست میدانند دکتر مصدق را در حد خدا  و رهبری بی بدیل می پرستند. به نظر میرسد این بحث  تا ابد ادامه پیدا کنه.

 اما همه مخالفان و موافقان در یک نکته اشتراک نظر دارند. دکتر مصدق در کشوری که از صدر تا ذیل فاسد بودند و هستند آدمی بود صادق و پاک دست

در آگهی بالا که در تاریخ 26 سپتامبر سال 1915 به چاپ رسیده دکتر مصدق اطلاع میدهد که محموله برنجی به اشتباه به خانه ایشان فرستاده شده. حالا از فرستنده میخواهد با دادن نشانی ؛ برنج ارسالی را پس بگیرد.

خوب توجه کنید  که جنگ جهانی اول در تابستان سال 1914 شروع شد. در زمانی که این آگهی چاپ شد 15 ماه از آغاز جنگ گذشته و مواد غذائی کمیاب بود. هر کس دیگری جای دکتر مصدق بود این محموله برنج را میخورد. یک لیوان آب هم روش. 

این سمبل صداقت و روشنبینی دکتر مصدق است.