در تصویر می‌‌بینید: ابی ویدگری (برای کشف هنرمندان ایرانی به آنجا آمده و پاتوقش بود، ایشان اولین کسی هست که هنرمندان را به بازارهای بین‌المللی معرفی می کرد)، جک اشنپر مجسمه‌ساز ـــ نفر دوم است.

رشت ۲۹ کلوپ مشهوری که در اواخر دهه ۴۰ پاتوق هنرمندان معاصر و مدرنیست تهران بود، دفتر کامران ديبا در شماره ۲۹ خيابان رشت، يک ساختمان كلنگی قديمی بود كه دیبا آن را با خانه شماره ۲۷، از طبقه فوقانی، با يك پل به هم وصل كرده بود، هر دو خانه مجاور يک كوچه بن بست بودند، در طبقه همکف، دو بوتیک لباس بود و طبقه ی اول شماره ۲۹، باشگاه هنرمندان بود به نام «رشت ۲۹» که پاتوق هنرمندان معاصر بود: مثل سهراب سپهری، ژازه طباطبایی، حسین زنده رودی، پرویز تناولی، تبریزی، عربشاهی، فرامرز پیل آرام، ياران و دوستان آنها.

تعداد زیادی از آرشیتکتها و طبقه روشن‌فکر هم به آنجا رفت و آمد می کردند، طبقه بالای آن هم دفتر معماری بود.

«اسم کلوپ یا باشگاه هنرمندان، «رشت ۲۹» بود که دیبا به اتفاق پرویز تناولی و رکسانا صبا (دختر ابوالحسن صبا استاد موسیقی ) تاسیس کرد، نام هم آن به این دلیل انتخاب شده بود که در شماره ۲۹ خیابان رشت واقع شده بود، این کلوپ که مجهز به کافه و رستوران بود، در‌ واقع باشگاه هنرمندان به شمار می آمد، پاتوقی بود برای معماران، روشنفکران، نویسندگان، کارگردان های سینِما، کسانی که در تلویزیون کارهای هنری می‌کردند، شعرا و حتی خارجی های مرتبط با این طیف فکری و حرفه ای.