رضا علامه زاده ( کارگردان، مستندساز، منتقد فیلم و نویسنده، او جزو دستگیرشدگان ماجرای گروه دوازده نفره ـــ متهم به تلاش به گروگانگیری ولیعهد بوده و ابتدا به اعدام محکوم شده بود، اما در نهایت حکمش به حبس ابد تقلیل پیدا کرد) در شماره ۱۰۶۴۴ روزنامه کیهان صفحه ۴ مورخ پنج شنبه سوم اسفند ماه ۱۳۵۷ می‌نویسد:

"... پس از دستگیری شکوه فرهنگ (شکوه میرزادگی، نویسنده و شاعر) که همراهمان بود، در زیر شکنجه‌ها ـــ مسائل دو سال قبل از این را در رابطه با گلسرخی فاش کرد.

شکوه فرهنگ حتی در دادگاه هم گفت که چون گروه را معرفی کرده‌ است ـــ باید از محکومیت معاف شود از این مسائل، ساواک کوچکترین اطلاع قبلی نداشت، با عنوان شدن این قضیه از طرف شکوه فرهنگ ـــ پای گلسرخی و چند نفر دیگر نیز به پرونده ما کشیده شده و آنان پس از شش ماه زندان متهم به توطئه برای ترور شاه شدند…"