نقاشی کمیاب از یک سرباز ایرانی سیاه‌پوست، نیم میلیون دلار فروخته شد.

نقاشی رنگ‌ روغن روی بوم از یک مجموعه اشرافی خصوصی انگلیسی برای فروش به حراجی بونهامس داده شد و با قیمتی بیش از نیم میلیون دلار فروخته شد. فروش این نقاشی، تأکید دوباره بر بخشی به کنار نهاده شده در تاریخ ایران است.

این نقاشی نادر که یک سرباز آراسته و خوش‌پوش را در ایران صفوی به تصویر می‌کشد، به‌ احتمال‌ زیاد یکی از اولین نقاشی رنگ‌ روغن ایرانی است که موضوعی مربوط به سیاه‌پوستان ایران دارد که در بخش‌هایی از جنوب و جنوب شرقی ایران زندگی می‌کنند.

در روزگاری که از اصفهان «نصف از جهان» یاد می‌شد، درواقع شاید از بیش از نیمی از جهان بازدیدکننده داشت، شاه‌عباس بزرگ که خودش متولد هرات بود، پایتخت را از قزوین به اصفهان منتقل کرد و این شهر مرکز تبادل تجارت و فرهنگ بین شرق و غرب شد، بسیاری از آثار هنری ارزنده ایرانی، در دوران سلطنت او، از ۹۶۵ تا ۱۰۰۷ خورشیدی و در دوران رونق اقتصادی صفوی پدید آمدند.

فروشنده نقاشی سرباز گفته است که مادرش این تابلو را سفر به جیپور هندوستان، در اواسط دهه ۱۹۶۰ خریده بود، اگر چه در محدوده زمانی که نقاشی سرباز صفوی کشیده شد، ایران میزبان تجار فراوانی از سراسر دنیا بود اما به عقیده کارشناسان هنری و تاریخی، این سرباز یک مدل نقاشی نیست و از سیاه‌پوستان ایرانی است که در ارتش ایران آن زمان خدمت می‌کردند.

رخت و لباس و سلاح این سرباز شبیه نقاشی‌های دیگری با موضوع مشابه در آن دوره زمانی است و برازندگی آن نشان می‌دهد به‌ احتمال‌ زیاد سرباز مزدبگیر بوده است.