این عکسی از  تابلوی دسته گل پابلو پیکاسو نقاش بزرگ اسپانیائی متولد 1881 و در گذشته 1973 است. همانطوریکه روی تابلو امضاء  نقاش را می بینید اثر در 21 آوریل 1958 یعنی 63 سال پیش خلق شده.

جدا از زنده بودن گلبرگ ها و ترکیب خیره کننده رنگ ها نقاش موفق شده لحظه ائی را که دسته گل تقدیم شده به خوبی تصویر کند.  هم دستان اهداء کننده و هم پذیرنده گلها بر آن حلقه زده اند و این دسته گل عامل وحدت و یکی شدنشان گشته.

  اخیرا نمایشگاهی در تهران از  اشیاء نفیسی که  بعد از انقلاب به دلایلی مصادره شده اند برپا شده و  این تابلو را آنجا دیدم. در ذهن خودم ده ها بار  مالک اصلی تابلو را تصور کردم که احتمالا در سفری  به فرانسه آن را خریده و کسی بوده که هنر جدید را درک  میکرده. حالا خریدار کجاست ؟  میداند تابلو محبوبش اینجا در معرض تماشای آدم هائی هست که اصلا فکرش نمیکنند صاحب تابلو زمانی که اونو هر روز میدیده  به زندگی امید تازه می بسته.

به نظرم این تابلو  یک فایل زیپ شده از هزاران صفحه خاطراتی  است که هچکس آنها را بازگو نخواهد کرد.