غلبه بهار بر زمستان

برف و شکوفه ها در شهر برمن آلمان

عکس از دویچه وله