در باره نصرت الله معینیان  خیلی کم  میدونیم. متولد سال 1300 در استان اصفهان  تحصیلاتش در مورد راه آهن  و در کابینه های مختلف وزیرراه بودند. اما مهمترین حوزه فعالیت معینیان در زمینه روزنگاری بوده. سالهای قبل از ظهور تلویزیون مسئول رادیو و انتشارات بوده.  این شخص به قدری آدم ساکتی بوده که درمورد خانواده  و نام همسر و فرزندانش هم چیزی نمیدانیم. حتی نمیدونیم فوت شده یا هنوز زنده است. اما همه بر عشق عمیق وی به محمد رضا شاه اذعان دارند. تا 26 دیماه 57 رئیس دفترش بود.

بگذریم.

 در 14 اسفند سال 1337 پیمان مودت و دوستی و همکاری های نظامی بین  ایران و ایالات متحده  آمریکا در آنکارا بین سرلشگر حسن ارفع سفیر ایران در ترکیه و  نماینده دولت آمریکا به امضاء رسید.طبق این پیمان واشنگتن امنیت و  تمامیت ارضی ایران در مقابل حملات شوروی را تضمین  میکرد. از فردای افشای این پیمان حملات رادیوئی و رسانه ائی شوروی بر ضد ایران و در راس آن محمد رضا شاه پهلوی شروع شد.

 اینجا بود که معینیان نشان داد مرد میدان  است. معینیان  روش های ابدعی و ابتکاری برای مقابله با جنگ رادیوئی مسکو را ابداع کرد.  فرماندهی معینیان در  جنگ رادیوئی سالهای دهه های 50 و 60 میلادی چنان موثر بود که مسکو تسلیم و از در آشتی در آمد و محمد رضا شاه را برای بازدید رسمی به مسکو دعوت کرد

 اگر نصرت الله معینیان زنده است خدا سلامتش دارد و اگر درگذشته روحش شاد. مردی بزرگ و  از همه مهمتر انسانی پاکدست بود.