این یک عکس تاریخی در تکنولوژی نوین محسوب میشود و  عنوان رسمی آن " جنیفر در بهشت" است.  این عکس را جان John Knoll   آمریکائی متولد 1962 در سال 1987 وقتی روی پروژه دکتری خود در دانشگاه میشیگان کار میکرد  و به همراه جنیفر ( دوست دختر آن زمان و بعدا همسرش) در تائیتی تعطیلات خود را میگذراند گرفته. حالا چرا این عکس تاریخی شده ؟

Thomas Knoll  برادر بزرگ جان متولد 1960 از بزرگان تکنولوژی های نوین و مخترع فتوشاپ محسوب میشود. وقتی از برادرش عکسی برای کار در فتوشاپ میخواهد؛ وی هم بلافاصله تصویر  دوست دخترشو می فرسته. خلاصه این اولین تصویری  است که در فتوشاپ روش کار شده.وقتی عکاسی میکنید مواظب  باشید ممکنه به دلایلی تاریخی بشود !!!