عکاس اعظم داداشی

اندج، روستایی از توابع بخش رودبارالموت شهرستان قزوین است که از دو طرف با رودخانه احاطه شده‌است و صخره‌های بسیار زیبایی در دو طرف آن قرار دارد. در یکی از صخره‌ها خانه‌ای با ابعاد کامل در دل سنگ تراشیده شده‌است >>> گالری عکس