رادیو فردا: احمد صوفی که به عنوان پیرترین مرد ایرانی شناخته می‌شد، روز گذشته، ۲۸ آبان در شهر سقز فوت کرد.

بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵، احمد صوفی به عنوان پیرترین مرد ایرانی شناخته شد. او در آن زمان طبق مندرجات شناسنامه، ۱۳۵ سال سن داشت اما رادیو فردا نمی‌تواند دقت آن را تایید کند.

به گزارش خبرگزاری‌های ایران، احمد صوفی که متولد ۱۲۶۰ هجری شمسی بود، از سال ۱۳۷۵ در محله میدان آهنگران سقز زندگی می‌کرد و هیچ‌گاه هم صاحب فرزندی نشد. آقای صوفی در سال ۱۳۷۵ در شهر سقز با خانمی ازدواج کرد که پنج فرزند داشت و سرپرستی آن‌ها را بر عهده گرفت و در هنگام مرگ حدود صد نوه داشت.

احمد صوفی اگر تا ۹ اسفند امسال زنده می‌ماند، طبق شناسنامه، ۱۴۰ سالگی خود را جشن می‌گرفت.

پیرترین زن ایرانی به نام خانم «گلی پاپی» دو سال پیش درگذشت. مندرجات شناسنامه او نشان می‌داد که وی هنگام مرگ ۱۲۶ داشته است.