نقاشیخط

متن این تابلو نقاشی خط :

من كه از باز ترين پنجره با مردم اين ناحيه صحبت كردم

حرفي از جنس زمان نشنيدم

هيچ چشمي عاشقانه به زمين خيره نبود

كسي از ديدن يك باغچه مجذوب نشد

هيچكس زاغچه اي را سر يك مزرعه جدي نگرفت

سهراب سپهری

سایز : 144x105Cm

اکریلیک روی بوم