اسکندر فیروز، نخستین رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، در ۹۳ سالگی درگذشت.

آقای فیروز، فرزند محمد حسین فیروز و نوه عبدالحسین میرزا فرمانفرما (نوه عباس میرزا و پسرعموی ناصرالدین شاه) بود و از او به عنوان پدر سازمان محیط زیست ایران یاد می‌شد.

 

آقای فیروز در سال ۱۳۴۶ نخستین رئیس سازمان شکاربانی و نظارت شد. با تلاش‌های این سازمان در سال ۱۳۵۰ به سازمان حفاظت از محیط زیست تغییر نام داد و دامنه فعالیت آن نیز گسترش یافت.

بقیه ش اینجا...