محمود احمدی نژاد در مراسم تشیع هوگو چاوز مادر سوگوار رئیس جمهوری ونزوئلا را دلداری می دهد.