شادمانیم که شمارۀ یازدهم "آرمان" را به دوستداران فرهنگ و هنر، ادبیات، تاریخ، فلسفه و عرفان ایران تقدیم می داریم. شناخت و اعتلای فرهنگ، اندیشه و هنر ایران زمین با رویکردی امروزین، زنده، چندفرهنگی و با احترام به دیگربودگی که با نسل های گوناگون، گروه های جوانتر ایرانیان و همه فارسی زبانان ارتباط بگیرد، هدف آرمان است...

در گرامیداشت خدمات فرهنگی و ارزندۀ پروفسور حسن جوادی
ایران شناس و متخصص ادبیات

دکتر سامو ئل دیان

پروفسور حسن جوادی، ایرانشناس برجسته و صاحب نام در محافل اکادمیک جهانی، به ویژه با تالیفات گرانقدر خود در زمینۀ آثار ادوارد براون، شرق شناس انگلیسی ابتدای قرن بیستم شناخته شده است.

پروفسور جوادی در حلقۀ ایران شناسان کمبریج و سپس در دانشگاه جرج واشنگتن آمریکا خدمات ارزنده ای به ثبت علمی و همراه با سندیت ودقت آکادمیک تاریخ ایران و آثار ادبی مهم انجام داده است.

آثار این محقق ارجمند در حالی که در بالاترین استانداردهای اکادمیک می باشند، اما همۀ خوانندگان از آنها لذت میبرند.

شادمانیم که پروفسور جوادی با لطف به فصلنامۀ آرمان، از این پس در هر شماره مقاله ای برای خوانندگان گرامی ما خواهند داشت و از این بابت از ایشان سپاس فراوان داریم. فرصت را غنیمت شمرده، در این شماره مروری خواهیم داشت بر زندگی و آثار پربار این محقق ارجمند. با آرزوی سلامتی برای استاد عزیز.