امیر اعتمادی:

یک دستاورد مهم کمپین فشار حداکثری ترامپ علیه ج.ا برای مردم ایران همین برداشته شدن نقابهای دروغین بوده.

دیگر دوگانه جعلی و خیالی اصلاح‌طلب/اصولگرا یا تندرو/میانه‌رو در ایران بی‌معنی‌ست.

امروز فقط یک دوگانه داریم: «مدافعان ج.ا و سپاه» و «براندازان ج.ا و سپاه»

پوریا زراعتی:

چطور مى شود مخالف تروريست ناميدن و در عين حال طرفدار دموكراسى و حقوق بشر بود؟

به اين اسامى فكر كردى؟

شهريار شفيق

بختيار

فرخزاد

فروهرها

پوينده

برومند

مصطفى كريم بيگى

ندا

سينا قنبرى و و و … … لازم به ترامپ نبود. سپاه ست و افتخار هم مى كند. شرم بر حاميانش...