توانا:

 

گلرخ ابراهیمی ایرایی آزاد شد

گلرخ ابراهیمی ایرایی ساعاتی پیش با پایان دوران محکومیت بابت پرونده اول خود و تودیع قرار کفالت ۶۰ میلیون تومانی از بابت پرونده دیگری که در دوران حبس علیه وی گشوده شده است آزاد شد.

به امید آزادی آرش صادقی و سایر زندانیان سیاسی