موسیقی متن فیلم "همسایه" :  (محصول مشترک کانادا و آمریکا به زبان فارسی با زیرنویس انگلیسی ~  کارگردان: نغمه شیرخان ~ تهیه‌کننده: امیر نادری ~ با موسیقی  محسن نامجو ~ ساخته ۲۰۱۰)
 
<>   <>   <>
 
کاسه‌های چشم من بر مزار شادی
پر شود لبالب از بخت نامرادی
ای جهان به کار من جز فسون چه کردی؟ 
ای فلک نصیبم را جز بلا چه دادی؟ 
راه خود اگر جویم پای رفتنم کو؟ 
کنج این قفس شوق پر کشیدنم کو؟ 
گرد خود اگر جمع حوریان ببینم 
پای پس کشیدن یا دل بریدنم کو؟
 
لبهای من هر شب به میخانه ها
بر گردنم زنجیر دیوانه ها
سرگرمی ام شب گردی و عاشقی
هم صحبتم مستان میخانه ها
 
گاهی چون امواج دریا کردم تلاطم
گاهی چون آهنگ صحرا در خود شدم گم
گه چون گل در دست یاری زیبا فتادم
گاهی چون خاری نشستم در چشم مردم