مشكل اين نيست
 Le chant Leila Saber 
Musique de Niaz Nawab 
paroles Orang Gholikhani
 Au piano Shahin Ashofteh 
et à la batterie Davoud Saber