همراه با ارکستر ملی ایران به رهبری فرهاد فخرالدینی - با شعری از رهی معیری و آهنگ از همایون خرم

اصلش اینجاست!