playlist (در بالا و نه در یوتیوب) از ۳ اجرای ترانه های بیژن مرتضوی توسط جهاد عقل، ویولنیست فلسطینی-لبنانی:

۱) «شیراز»؛

۲) «رقص آتش»؛

۳) «رقص آتش» با همراهی اسحاق اِلیائف، دایره نواز اسرائیلی. به نظر می آید که خانمهای "ویولن‌زن" در حال "لب خوانی" (از طریق ویولن) از اجرای جهاد عقل می باشند.