آهنگ زیرزمین سبک راک فارسی با بررسی اتفاقات مختلف مانند ۸ سال جنگ تحمیلی و ابعاد پس از آن مانند ممنوعیت موسیقی در ایران دوره اصلاحات و دیگر رویدادهای اجتماعی سال‌ها می‌پردازد.

ترانه این آهنگ را خود مهدی مهاجر سروده و آهنگ و ملودی‌های گیتار الکتریک را هم خودش ساخته است.