نیستم دیگه من اون آدمه سابق
اون ادم ساده من قلبمم شده یه اهن پاره
ماتمو‌ ناله تو کشوری که فرق با همه داره

فقط دیدیم خونو خشونت
امنیتم نداری تو خونت
دریغ از یه دست بیاد رو شونت
پاک کنه اون اشکای رو گونت

اینجا عاشقی کردن قدغن ماهارو عادت دادن به کمه کم
می خواستیم بچشیم طعم‌ زندگی
فقط چشیدیم ما اینجا طعم غم

منه آذری سرتاپا آتیشم منو بزنی دوباره پا میشم
می خواستم بمونم تو لاک خودم ولی شرایط باعث شد یاغی شم

اینا حقمون نبود خدایی ببین پژمرده شدن چه گلایی
دستتو بزار تو‌دستمم دوتایی میریم ماهم او‌ن بالا داریم خدایی

ما که کلا نکردیم جوونی اینجا جوونارو‌ بردن قپونی
فقط زندگی کردیم های کپی
از هودیامون بگیر‌ تا کتونی

همیشه همین بوده تا بوده روحمونو اینا کردن آلوده
با اینکه اخر‌ مسیر تابوته
سلامتی هم میزنیم سالوته

رفیقم تنها میزاره مادرو واسه همیشه بست دره کافرو
‌بیا قبله اینکه از گیت رد شی باهم بکشیم این سیگاره اخرو

بهم روزای رفترو پس بده.
تو این خفگی‌‌ بهم نفس بده
دیگه نمی تونم رو پام وایسم
بهم ازون امید های عبث بده
بهم روزای رفترو پس بده.
تو این خفگی‌‌ بهم نفس بده
دیگه نمی تونم رو پام وایسم
بهم زندگی بدونه قفس بده

نیستم دیگه من اون آدمه سابق
اون ادم ساده من قلبمم شده یه اهن پاره
از خونمون رویید یه عالمه لاله

نفسا تو سینه حبس همش یه خاطره میشه یه عکس
ازادیو یرو می گیریم جشن همه ی شهر ‌پر میشه رقص

بلاخره میره پاییز خزون خورشید میاد میشه تاریکی تموم
مهم نیس چقدر کشیدیم سختی مهم اینه که اروم خوابیدی پلوم

یرو راه میریم ما لایه ی بلوکا دیگه نمی گیره دلمون غروبا
دوستامون فرار نمی‌کنن اروپا همه تو همین کشور میشن شکوفا

میمریم مکزیک می زنیم تاکو بجا شمال همش میریم موناکو
حوصله سر بره می بندیم ساکو میریم کازابلانکا موراکو

می‌زنی‌ بام کوک تو تهران میریم کنسرت تام یورک
سرتاپا لباسامون برند واسمون کاستوم میزنه تام فورد

ادما شیک همه با کروات شهر قشنگ مردم با دله شاد
زندگی می کنیم ما با plan نه اینکه بریم هر وری که بره باد

جیبا پره پول کم‌ میشه عقده هیشکی‌ عقده ای نیستش از نطفه
با یه سه کام بدشم سرفه ما از این زندگی می کشیم پرتره

چقدر ساده بود ارزوهامون امید تنها غذا واسه روحامون
برام یه تابلو‌ از اینده بکش
چون الان رنگ شب داره روزامون

زندگی از ایرانه ما نرو با اینکه کشتن ایمانو باورو
بیا وایسیم کنار این پنجره باهم بکشیم این سیگار اخرو

دل‌خوشی از ایرانه ما نرو با اینکه کشتن ایمانو باورو
بیا وایسیم کنار این پنجره باهم بکشیم این سیگار اخرو