دیگه وقتشه حقمونو بگیریم
دیگه وقتشه صدامون جهان رو کر کنه..
ما تا پشته هم باشیم هیچ احدی نمیتونه..
جلوی مارو بگیره و مارو سرکوب کنه...

خیلی وقته شدن رو ما زوم...
چوب باتوم میزنن تو سر مردم با زور قانون...
وسط دزدیاتون عدالت جاموند...
آزادی هیچ وقت نبود تو ایران واسه خانوم...
ایران،ازادیتو خواستیم و کردن دادگاهمون..
تاکه حق طلبیدم بردنم پاسگاشون..
خونم مثه ترکیب بنزین با صابون...
آتیش میده تا شاید بگیره آروم...

وقتی ما میایم کف خیابون در میرن...
مثه امثال ماها رو کم دیدن....
دارن تقاسشو پس میدن...
راه حقمو من تاش میرم...
کف خیابونم من کف خیابونم...
واسه حقم می‌گذرم حتی از جونم...
انتظار شو نداشتین از دهه هشتاد..
یکاری کردیم که بریزه پشمات...
وقتی ما میایم کف خیابون در میرن...
مثه امثال ماها رو کم دیدن....
تو این سالها مگه حقمونو کم خوردن..
اگه اعتراض جرمه منم شریک جرمم..
ااا
بیاید بیرون مردم وقته جنگه...
اتحاد بین خیرو شره.
دیگه موقعشه به چیزی که لایقشیم..
برسیم بشه ریشه این ظلم کنده..
این چندساله بودیم واشون عین برده‌..
نعوذ بالله خدام بوده واسشون بنده..
تا کی میخوایم بشینیم ظلمو تماشا..
کنیم اینا که بدتر تا کاردن تاشاه..
فقط گول حرفاشونو خوردیم...
ازساده گیمون سواستفاده کردن فقط..
تو این چند ساله مگه کم مردیم..
حالا مردن واسه ازادیمون شد هدف..
کف خیابون جونم کف دستم..
همیشه پشته این مردم هستم...
ما اینجا بیشتر از همه جا خون دادیم....
زنده باد شهید گلگون کفن...

مردن در راه حق شهادت است...
بپا خیزید و آنچه حقتان هست طلب کنید...

برای آزادی بی قید و شرط...
برای مردم که هست خواهان حق..
برای خون های به ناحق ریخته شده
بالاخره میکنیم انقلاب رو ثبت..
برای اینکه دیگه واسه خوندن..
نگیرنمون.برای ایرانی موندن...
برای دیدگاه های مختلفوازاد...
برای اینکه دیگه نشنویم ایران تسلیت...
باخیال راحت بیدار پس میهن...
واسه حقمون من که تا تهش میرم..
ما مردم همه پشته همیم..
انقلاب نمیشه تا کشته ندیم...

وقتی ما میایم کف خیابون در میرن...
مثه امثال ماها رو کم دیدن....
دارن تقاسشو پس میدن...
راه حقمو من تاش میرم...
کف خیابونم من کف خیابونم...
واسه حقم می‌گذرم حتی از جونم...
چون خیلی وقته که خسته شدیم‌,خدایی..
وقته اتحاد مردم نه جدایی..
وقتی ما میایم کف خیابون در میرن...
مثه امثال ماها رو کم دیدن....
دارن تقاسشو پس میدن...
راه حقمو من تاش میرم...
کف خیابونم من کف خیابونم...
واسه حقم می‌گذرم حتی از جونم...
برای مرد میهن آبادی ....
زن زندگی آزادی...