سال ساخت: 2022

حتی در گوش شیطان بخوان
(زن، زندگی، آزادی)×۸

زنان خاطر آزادی هر‌دم خوردند
(معاش بر روی بدن، تهدید شدن هر‌دم)؟
امروز نمی‌ترسیم از مشت و تفنگ
برای حق خود میریم به میدون جنگ
اما به جهالت دیگه نمی‌دیم تن
حتی کنی سر مارو از بدن کن
حال سکوت نه، خشم بیدار است
یک انقلاب دیگر، در ما پدیدار است

(زن، زندگی، آزادی)×۴

ای ریش دراز، از خودم به خودم تو گفتی بد
پنداشتی که زنان، سکوت می‌کنن تا ابد
با تهدید کردی‌ام به زیر چادری
که تار مویم نکند خدایتان را حشری
آخوند، طالب، رهبر کاذب، زنی که نامیدی‌اش شرور
امروز مانند حجابش، تورو هم می‌اندازد دور
نخند (دور) نبین (دور) نرقص (دور)

حال مرا ببین! می‌رقصم، می‌خندم، می‌درانم این جامه‌ی اجبار. چون خرسندم که جوانه‌ی آزادی اینک رسیده‌است به این آوار. سلامت باد آزادی. ریشه زن در این دشت جهالت. تا شود گلزار. بزن رخنه بر سرهای خالی از فکرهای سودمند؛ پر از جهل و انتحار
من می‌رقصم، من می‌رقصم، من می‌رقصم
من می‌خندم، من می‌خندم، من می‌خندم

(زن، زندگی، آزادی)×۸