شعر و کلام : عارف ای اس تی
آهنگساز : مرجاع
انتشار : 28 دی ماه 1401

نمی دونم از درد بگم یا چشم خیسم
می دونم خون بودن ولی الان دیگه نیستن