به نام خدای رنگین کمان به امید ازادی یه موزیک دلی که قدرت مردم و جنایت رژیم ضحاک اسلامی رو به ما نشون میده. امیدوارم خوشتون بیاد بیاد نیکا ،مهسا،کیان،هستی،هلن،حمیدرضا،سماک و....