اناربیج یکی از خوراک های رسمی گیلانیان است، این خوراک بسیار شبیه فسنجان است و تقریبا با همان روش تهیه می شود با این تفاوت که در آن از گوشت چرخ کرده و سبزیجاتی نظیر نعنا، پونه و چوچاق استفاده می شود و در برخی منازل جعفری و گشنیز و چوچاق.

انار بیج با جوشیدن آب انار و رب انار و گردو سابیده شده آغاز می شود و هنگامی که اندکی غلیظ شد به آن مخلوط سبزیجات بینه (نعنا) و خالواش (پونه) و چوچاق که از قبل خرد شده و تفت خورده را می افزایند و در انتها گوشت قل قلی سرخ شده را به آن اضافه میکنند. سپس شعله را را در کم ترین حالت خود قرار داده تا خورشت حسابی جا بیفتد و روغن پس دهد.

هم اکنون سبزی فسنجان یا همان اناربیج شما آماده است.