اجرای آهنگ پرواز از گروه آریان توسط اعضای گروه سیامک خواهانی، ساناز کاشمری و علی پهلوان آهنگ پرواز ساخته ی سیامک خواهانی است با شعری از علی پهلوان و نینف امیرخاص