شعر: اردلان سرفراز

آهنگ و تنظیم: صادقی نوجوکی

تهیه کننده: علی الهی