وبلاگ دو -ال:

این مجموعه داستان نیست، روزنگاشت و یادداشتهای من است از روزهای خوش و شوم پس از خرداد 1388. همه‌ی اینها در سایت گویا، به نامی مستعار ...

 

 

نوشته امیر حکیمی 
یادداشت، وقایع‌نگاری
نقش جلد هاله زاهدی
چاپ نخست شهریور 1392
نشر اینترنتی دو – ال 
 

برو به آدرس