تارنمای کلمه:

محمد محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر و علی اصغر میرحجازی و وحید حقانیان از اعضای ارشد دفتر رهبر ایران، عزیز جعفری، فرمانده سپاه و اعضای خانواده آیت‌الله خمینی، رهبر پیشین این کشور از جمله مقامات و شخصیت‌هایی هستند که مکالمات آن‌ها توسط اطلاعات سپاه شنوده شده است.

برو به آدرس