کلمه:

در حالی که در هفته های گذشته تکرار چندباره سوانح و تصادفات در اردوهای راهیان نور انتقادات بسیاری را برانگیخته است، مسئولان برگزاری این اردوها بدون قبول مسوولیت و عذرخواهی از مردم و خانواده کشته شدگان، خبر از برگزاری اردوها با قطار به جای اتوبوس می دهند.

به گزارش کلمه، مشخص نیست این وعده تا چه حد عملی شود و با این حجم برگزاری اردوهای راهیان نور، اساسا تا چه حد امکان عملی آن باشد. اما رئیس سازمان اردویی راهیان نور و گردشگری بسیج بدون توضیح درباره این ابهامات، تاکید کرده که این اردوها به هر شکلی که شده باید برگزار شود.

در همین حال، تصویر بخشنامه سازمان آموزش و پرورش که در زیر همین گزارش کلمه منتشر می شود، نشان از دستوری بودن این اردوها و اجبار آن برای دانش آموزان مقطع دوم دبیرستان (متوسطه نظری) و مقطع سوم (کار دانش) می دهد.

سردار سلیمانی، رییس سازمان اردویی راهیان نور، در جلسه ای که به مناسبت هفته بسیج برگزار شده، تاکید کرده که به هرشکلی که شده باید این اردوها برگزار شود. این در حالی است که تکرار حوادث رانندگی و واژگونی اتوبوس های حامل دانش آموزان در هفته های گذشته، نارضایتی و نگرانی های بسیاری را در بین والدین دانش آموزان ایجاد کرده است...

برو به آدرس