لیبرال دموکراسی:

خلاقیت، شجاعت، درایت و سرسختی دختران و پسران امروز ایران سازنده «قدرت» واقعی است - قدرت بی‌قدرتان یعنی قدرتی نیرومندتر از زور که چیزی جز یک شبه‌قدرت یا کاریکاتور قدرت نیست.

برو به آدرس